Římské opevnění

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Hradby obepínající všech sedm římských pahorků začal stavět císař Aurelianus ve druhé polovině 3. století po Kr. Hradby byly dlouhé 18 km a měly chránit město před nájezdy germánských kmenů.

Aurelianovy hradby

Porta Metronia

Porta Metronia

Porta San Paolo

Porta San Paolo

Portico di Ottavia

Portico di Ottavia

Pokračování