Laterán

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Bazilika San Giovanni in Laterano je hlavní městskou katedrálou, a první římskou křesťanskou bazilikou. Nechal ji vybudoval císař Constantius na pozemcích rodiny Lateraniů. Přilehlý Lateránský palác byl až do přesídlení papeže do Avignonu oficiální papežskou rezidencí.

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

Nedaleko stojící baptistérium pochází rovněž z doby císaře Constantia.

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

San Giovanni in Laterano

San Stefano Rotondo - je jedním z nejstarším kostelů v Římě, byl postaven v letech 468 - 483. Má zvláštní kruhový půdorys se čtyřmi do tvaru kříže vyčnívajícími kaplemi.

San Stefano Rotondo

San Stefano Rotondo

San Stefano Rotondo

San Stefano Rotondo

Santi Quattro Coronati - kostel je součástí areálu ženského kláštera, který v sobě skrývá jednu z nejstarších křížových chodeb vůbec.

Santi Quattro Coronati

Santi Quattro Coronati

V kapli svatého Silvestra se zachovaly fresky ze 13. století znázorňující přestup císaře Constantina na křesťanskou víru.

Santi Quattro Coronati

Santi Quattro Coronati

San Clemente - patří rovněž mezi nejstarší římské kostely. Kostel nacházející se nyní v úrovni země, byl postaven ve 12. století. Pod ním je ovšem starší kostel ze 4. století, a ještě o úroveň níže zbytky římských budov včetně chrámu boha Mithraismuse.

San Clemente

Pokračování