Caracalla

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Santi Giovanni e Paolo - je kostel zasvěcený dvěma římským důstojníkům, kteří byli sťati poté, co odmítli sloužit pohanskému císaři. Kostel byl vybudován ve 4. století, portikus a zvonice pocházejí z 12. století.

Santi Giovanni e Paolo

Santi Giovanni e Paolo

San Gregorio Magno - kostel byl součástí kláštera, který založil roku 575 Řehoř Veliký (San Gregorio Magno) na místě svého domu. Od té doby byl mnohokrát přestavován.

San Gregorio Magno

Santa Maria in Domnica - kostel stojí na "náměstí malého člunu". Kamenná fontána v podobě antické galéry pochází ze 16. století.

Santa Maria in Domnica

Apsidu kostela zdobí původní mozaika z 9. století.

Santa Maria in Domnica

Pokračování