Aventin

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

San Gorgio in Velabrano - malá bazilika ze 7. století stojí na místě původní bažiny, a byla pravidelně zaplavována vodou. Průčelí a zvonice pocházejí z 12. století.

San Gorgio in Velabrano

San Gorgio in Velabrano

San Giovanni Colotto

San Giovanni Colotto

Santa Maria della Consolazione - kostel stojí na úpatí Tarpeiiny skály, kde se konaly veřejné popravy.

Santa Maria della Consolazione

Santa Maria della Consolazione

Santa Maria in Cosmedin - kostel byl postaven v 6. století na místě, kde se dříve konaly trhy. Zvonice byla přistavěna ve 12. století. Ve vstupním podloubí najdeme slavná "Ústa pravdy".

Santa Maria in Cosmedin

Santa Maria in Cosmedin

Santa Maria in Cosmedin

Bocca della Verita - neboli Ústa pravdy je reliéf znázorňující mužský obličej s otevřenými ústy, která podle legendy rozdrtí ruku lháři, který by se odvážil strčit do úst ruku. Původně deska patrně sloužila jako kryt odpadní roury, a pochází ze 4. století př. Kr.

Bocca della Verita

Pohled na Tiberu z mostu Ponte Pelatino

Ponte Pelatino

Santa Sabina - téměř na vrcholu Aventinu stojí raně křesťanská bazilika Santa Sabina, kterou založil Petr z Ylýrie roku 422 po. Kr.

Santa Sabina

Santa Sabina

Mozaika nad hlavním vchodem pochází rovněž z 5. století.

Santa Sabina

Stejně staré jsou i nádherné vstupní dveře vyřezané z cypřišového dřeva a zobrazující např. ukřižování Krista.

Santa Sabina

V blízkosti kostela Santa Sabina se nachází park Parco Savello nabízející pěkný výhled na Tiberu.

Parco Savello

Santi Bonifacio e Alessio - kostel pochází z 5. století a je zasvěcen dvěma mučedníkům, jejichž ostatky se nacházejí pod hlavním oltářem. Velmi pěkná je rovněž románská zvonice z 13. století.

Santi Bonifacio e Alessio

Kostel Sant Anselmo v rohu náměstí Piazza dei Cavalieri di Malta

Sant Anselmo

Sant Anselmo

Sant Anselmo

Pokračování