Forum Romanum

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Forum Romanum bylo v antickém Římě centrem politického, obchodního a justičního dění. Byly zde baziliky sloužící jako soudní dvory, tržiště i chrámy. Většina budov na Foru Romanu byla v průběhu staletí zničena, a postupně je zakryla vrstva zeminy. S vykopávkami se začlo v 18. století, a pokračují doposud.

Forum Romanum

Forum Romanum

Forum Romanum

Oblouk Septima Severa a sloup císaře Fóky

Forum Romanum

Vlevo Saturnův chrám, vpravo zbytky Vespasianova chrámu

Forum Romanum

Vedle oblouku Septima Severa zbyly základy kuželovitého sloupu Umbilicus Urbis neboli Pupek Říma. Od něho byly měřeny vzdálenosti do všech důležitých měst říše i délka římských silnic.

Forum Romanum

Budova kurie sloužila jako zasedací síň římského senátu. Zkáze ušla díky tomu, že byla v 7. století vysvěcena na křesťanský kostel svatého Hadriána. Do antické podoby byla přestavěna ve 30. letech 20. století.

Forum Romanum

Chrám Antonina a Faustiny (s barokní vestavbou)

Forum Romanum

Zbytky kruhového Vestina chrámu

Forum Romanum

Pohled přes fórum směrem k Palatinu

Forum Romanum

Forum Romanum

Zbytky Maxentiovy baziliky, největší stavby na fóru. Jako ostatní baziliky sloužila k obchodním a soudním účelům.

Forum Romanum

Forum Romanum

Titův oblouk nechal postavit císař Domitianus roku 81 n. l. na oslavu porážky vzbouřených Židů v Judei svým bratrem Titem a otcem Vespasianem.

Forum Romanum

Pokračování