Další antické stavby

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Oblouk boha Iana - mramorový oblouk se čtyřmi průčelími pochází ze 4. století n. l.

Oblouk boha Iana

Caracallovy lázně - jsou mohutným lázeňským komplexem vybudovaným císařem Caracallou roku 217 po Kr. Svému účelu sloužily 300 let.

Caracallovy lázně

Caracallovy lázně

Cestiova pyramida - tato stavba zcela se vymykající svému okolí je hrobkou vysokého římského soudního úředníka Caia Cestia, který zemřel v roce 12. př. Kr. Pyramida je vysoká 27 metrů.

Cestiova pyramida

Circus Maximus - je dnes pouze rozsáhlým travnatým prostranstvím mezi Palatinem a Aventinem. Kdysi to bývalo největší římské závodiště, kde se konaly koňské dostihy, ale i soutěže atletů a jiné závody. Závodiště sloužilo svému účelu od 4. století př. Kr. až do 6. století po Kr., a bylo mnohokrát přestavováno a doplňováno. Soutěže v cirku mohlo sledovat až 250 000 diváků.

Circus Maximus

Circus Maximus

Chrám Fortuny Virilis

Chrám Fortuny Virilis

Herkulův chrám

Herkulův chrám

Constantinův oblouk - postavený roku 315 po Kr. na památku Constantinova vítězství nad spolucísařem Maxentiem stojí v těsné blízkosti Kolosea.

Constantinův oblouk

Domus Aurea - po požáru Říma roku 64 po Kr. nechal císař Nero vybudovat nový obrovský palácový komplex. Už v roku 68 byl ale nucen spáchat sebevraždu, a jeho nástupci se snažili stopy po něm rychle zahladit. 30 metrů vysoká Neronova socha byla odstraněna, umělé jezero zavezeno a na jeho místě vybudováno Koleseum. Zbytky paláce jsou čas od času přístupné veřejnosti nedaleko Kolosea na pahorku Esquilin.

Domus Aurea

Diocletianovy lázně - nechal postavit na přelomu 2. a 3. století po Kr. císař Diocletianus. Byly to největší lázně v Římě. Část lázní byla později přestavěna na kostel Santa Maria degli Angeli.

Santa Maria degli Angeli

Santa Maria degli Angeli

Santa Maria degli Angeli

Santa Maria degli Angeli

Marcellovo divadlo - nechal vybudovat císař Augustus. Ve 13. století byla část divadla použita jako základ pevnosti, a později paláce rodiny Orsiniů.

Marcellovo divadlo

Marcellovo divadlo

Hadriánův chrám - nechal v roce 145 po Kr. postavit Antonius Pius na památku svého předchůdce. Zbytek chrámu se stal v 17. století součástí budovy, která uzavírá náměstí Piazza di Pietra na jižní straně, a kde dnes sídlí burza.

Hadriánův chrám

Largo di Torre Argentina je náměstí jižně od Corso Vittorio Emanuele II., kde stávaly v době římské republiky čtyři chrámy, a divadlo založené roku 55 př. n. l. Pompeiem.

Largo di Torre Argentina

Pokračování