Via del Corso

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Via del Corso je hlavní ulice procházející centrem Říma. Začíná na Piazza Venezia a vede severním směrem na Piazza del Popolo.

Via del Corso

Palác Chigi - tvoří severní stranu náměstí Pizza Colonna. Původně zde sídlila rakousko-uherská ambasáda, nyní je palác sídlem italské vlády.

Palác Chigi

Kostel Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi na jižní straně náměstí Piazza Colonna

Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi

Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi

Sloup Marka Aurelia - byl postaven roku 180 po Kr. Napodobuje starší Traianuv sloup, a líčí vítězství Marka Aurelia nad germánskými kmeny. Sloup je vysoký téměř 30 metrů, a vnitřkem vede spirálovité schodiště. Socha Marka Aurelia na vrcholku sloupu byla nahrazena sochou svatého Pavla.

Sloup Marka Aurelia

Náměstí Piazza Mignanelli se sloupem Colonna dell'Immacolota

Náměstí Piazza Mignanelli

Náměstí Piazza Mignanelli

Piazza Popolo - podoba velkého oválného náměstí se tvořila postupně po staletí. Obelisk uprostřed náměstí je starý více než 3000 let, a do Říma ho dal přivézt císař Augustus, aby tvořil dominantu Circu Maxima.

Piazza Popolo

Dvojici stejných kostelů, Santa Maria dei Miracoli a Santa Maria di Montesanto, které tvoří závěr ulice Via del Corso, nechal postavit papež Alexandr VII.

Piazza Popolo

Piazza Popolo

Porta del Popolo - stojí na místě, kde do města vcházela starověká Via Flaminia, spojující Řím s jaderským pobřežím. Brána samotná pochází ze 16. století.

Porta del Popolo

Santa Maria del Popolo - renesanční kostel z konce 15. století je znám především bohatou uměleckou výzdobou hrobek předních římských rodin, které se v kostele nacházejí.

Santa Maria del Popolo

Španělské schody - monumentální schodiště spojující náměstí Piazza di Spagna s kostelem Trinita dei Monti patří mezi nejznámější lákadla Říma. Schody byly dokončeny roku 1726.

Španělské schody

Piazza di Spagna - neboli Španělské náměstí je jedním z nejrušnějších římských náměstí. Uprostřed náměstí je umístěna Fontana della Barcaccia v podobě loďky.

Piazza di Spagna

Santi Ambrogio e Carlo al Corso - kostel patřil lombardské komunitě a je zasvěcen dvěma milánských biskupům - svatému Ambrogiovi a svatému Karlu Boromejskému.

Santi Ambrogio e Carlo al Corso

Santi Ambrogio e Carlo al Corso

Trinita dei Monti - kostel na vrcholku Španělských schodů byl založen roku 1495 a patří mezi několik málo římských kostelů, které si zachovaly gotickou klenbu.

Trinita dei Monti

Trinita dei Monti

Via Condotti - v této ulici naleznete oděvní domy nejluxusnějších světových značek.

Via Condotti

Vila Medici - vila ze 16. století je dnes sídlem Francouzské akademie, založené v Římě Ludvíkem XIV.

Vila Medici

Berniniho Fontana del Tritone na náměstí Barberini

Fontana del Tritone

Palazzo Barberini - palác ze 17.století byl vybudován na okraji tehdejšího Říma jako venkovská vila.

Palazzo Barberini

Pokračování