Andělský hrad

Úvodní stránka

Antický Řím:

Středověký Řím:

Impozantní pevnost Andělský hrad byla pojmenována podle sochy archanděla Michaela na vrcholku. Byla postavena roku 139 n. l. jako mauzoleum císaře Hadriána. Poté mnohokrát změnila účel, sloužila jako středověká tvrz i vězení. Jejím neznámějším využitím bylo útočiště papežů v bouřlivých dobách. Za tímto účelem byla roku 1277 vybudována Vatikánská chodba, spojující Vatikánský palác s Andělským hradem.

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Vatikánská chodba vede zvětší části nad zemí, vypadá jako malý akvadukt

Andělský hrad

Řeka Tibera teče přímo pod hradem

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský hrad

Andělský most přes řeku Tiberu vedoucí k Andělskému hradu nechal postavit císař Hadrián mezi lety 134 – 139 n.l. Hned od počátku byl most ozdoben sochami, o těch nejstarších se ale nedochovaly téměř žádné zprávy. V roce 1535 byly na objednávku papeže Klimenta VII. na mostě vztyčeny sochy apoštolů sv. Petra a sv. Pavla, které byly později doplněny o sochy čtyř evangelistů a sochy Adama, Noema, Abrahama a Mojžíše. V roce 1669 papež Kliment IX. objednal u Berniniho deset soch andělů s nástroji umučení. Bernini sám zhotovil pouze 2 sochy, jejichž originály si ale papež nechal ve svých sbírkách.
Tyto sochy byly také o několik desetiletí později inspirací k vytvoření podobné výzdoby Karlova mostu.

Andělský most

Andělský most

Andělský most

Pokračování