Korintský průplav

Mys Tainaro na nejjižnějším cípu Peloponésu je známý bouřlivým počasím a patřil proto i ve starověku k obávaným místům. Aby jej námořníci nemuseli obeplouvat, vlekli raději zboží přes 6 km dlouhou korintskou šíji po dlážděném vlečišti zvaném diolkos. Stavba půplavu vypadala velmi lákavě a s její realizací začal už cícař Nero. Ve skutečnosti byl projekt dokončen až v letech 1882 - 1893. Průplav je 23 metrů široký a 8 metrů hluboký, což je pro dnešní moderní lodě nedostačující, ale menší nákladní i rekreační lodě průplav dosud využívají.
Pro technicky založené turisty představuje průplav ohromné lákadlo, a to zejména proto, že je prakticky ze všech stran volně přístupný. Prohlédly jsme si ho důkladně od vlnolamů postavených u vjezdu do průplavu, přes všechny jeho mosty až k výjezdu z kanálu. Uprostřed šíje je výška prokopaných skalních stěn až 87 metrů - a právě v takových místech protíná kanál dálnice, takže při jízdě po dálnici člověk kanál v podstatě ani nepostřehne. Na obou koncích kanálu jsou ovšem břehy pouze pár metrů nad vodní hladinou a na obou koncích přes něj vedou mosty. Nejsou ovšem klasicky zvedací či otočné, ale jsou ponorné.

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Korintský průplav

Pokračování