Akrokorint

Akrokorint je 575 metrů vysoký kopec zvedající se 4 kilometry jižně od Korintu. Akrokorint byl vždy přirozenou baštou střežící korintskou šíji a jako takový jej postupně dobyly a opevnily všechny mocnosti ovládající tuto část Řecka. Celý vrchol kopce byl zastavěn rozsáhlým opevněným městem, délka jehož hradeb je pět kilometrů a do něhož se vchází třemi mohutnými branami. Uvnitř areálu o rozloze 24 ha najdeme zbytky paláců, kostela i měšit. Vrchol kopce nabízí nádherný výhled nejen na korintský záliv, ale i hluboko na Peloponéský poloostrov.

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Akrokorint

Pokračování