Epidauros

Epidauros je známý především díky skvěle dochovanému divadlu, ale v řecké historii hrál významnou roli především jako náboženské a léčebné centrum zasvěcené bohu Asklepiovi. Asklepius býval normálním člověkem, ale jeho léčebné postupy byly tak úspěšné, že se mu podařilo vyrvat umírajícího z rukou Hádese a sám Zeus ho poté prohlásil za boha. Jako místo posvátných obřadů sloužil Epidauros minimálně od 6. století před Kristem do 2. století po Kristu. Zdejší divadlo bylo postaveno v pozdním 4. století a vyniká skvělou akustikou - většina turistů neodolá a zkouší upustit minci uprostřed jeviště, zda to uslyší jejich přátelé usazení vysoko v hledišti.

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Socha boha Asklepia v místním muzeu - bývá vyobrazován se psem a hadem, což byly symboly moudrosti.

Epidauros

Samotný posvátný okrsek se nachází v rovinnatém terénu pod divadlem a je poměrně rozlehlý. Ze samotného Asklepiova chrámu se dochovaly jen základy, dále jsou zde základy propylejí, neboli vstupní brány, i místa sloužící jako lázně, kde upadali lidé do spánku a podle snů se stanovovala diagnóza, léčivý pramen apod.

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Epidauros

Velmi pěknou a téměř dokonale dochovanou stavbou je pozdně antický atletický stadion, kde je dokonce dobře patrná startovní čára.

Epidauros

Pokračování