Úvodní stránka: Provence: Rhona-Alpy: Burgundsko: Massif Central: Languedoc a Pyreneje: Okolí Ženevy: Centrální Francie: Další:
 

Burgundsko:


Burgundsko ležící v severovýchodní části Francii bylo ve středověku velice silným svébytným vévodstvím. Hlavním městem Burgundska je Dijon. V Burgundsku najdeme opět celou řadu zachovaných středověkých vesniček, malebně umístěných v kopcovité krajině. V 10. století vzniklo právě zde neobyčejně silné reformní náboženské hnutí, které si kladlo za cíl dosáhnout politické nezávislosti církve. Centrem hnutí byl burgundsý klášter Cluny, odkud se reformní myšlenky šířily po celé Evropě. V okolí Cluny dodnes najdeme neobyčejné množství nádherných církevních staveb vzniklých pod vlivem clunyjského hnutí.

Brancion

Pokračování