Dolomity

Úvodní stránka Index

Severoitalské Dolomity patří k nejmalebnějším pohořím v Evropě. Jsou tvořeny dolomitem, zvláštním druhem vápence, který často vytváří velmi bizarní útvary. Najdeme zde stolové hory i rozeklané špičaté hřebeny.

Dolomity

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2017
Poslední aktualizace 12. února 2017