Rovinj

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Přístav Rovinj vybudovali Římané na ostrově, který byl spojen s pobřežím v roce 1763, kdy došlo ka zasypání kanálu oddělujícího Rovinj od pevniny. Rovinj je charakteristickým příkladem městského sídla středozemního typu - stupňovitě rozložené na kopci s dominantou kostela na nejvyšším bodě.

Balbiův oblouk z roku 1680

Katedrála svaté Eufémie vznikla v raně křesťanském období, přestavěna byla roku 1736. V kostele je cenný inventář, mimo jiné vzácný pozdně antický sarkofág sv. Eufemie ze 6. století.

61 metrů vysoká zvonice je přístupná a nabízí krásný rozhled. Schodiště ovšem není vhodné pro lidi trpící závratí.

Pokračování