Pula

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Pula je se svými 62 000 obyvatel největším městem na Istrii.
Místo je osídleno od pradávna. Jako první zde sídlili Ilyrové, kmen Histriů, po nichž dostal poloostrov jméno. V 1. století př. Kr. zde Římané založili kolonii Colonia Pietas Iulia Pola. Z této doby se dochoval amfiteátr, Herkulova brána a Vítězný oblouk rodiny Sergiů. Po pádu Římanů se ve městě vystřídali Vizigóti, Frankové i Benátčané. První Slované sem přišli v 7. století. Největší úpadek zažila Pula za vlády Benátčanů, kteří se jí zmocnili ve 14. století. Po morových epidemiích a dalších pohromách klesl počet jejích obyvatel na 300 a stála téměř před zánikem. Znovuzrození znamenal rok 1813, kdy se Pula dostala pod vládu Rakouska-Uherska, a stala se jedním z nejvýznamnějších rakouských přístavů.

Amfiteátr (místně zvaný Arena) z 1. stol. je pátý nejzachovalejší v Evropě a pokládá se po římském Koloseu za nejvelkolepější stavbu svého druhu. Pojal 23 tisíc diváků. Benátčané jej po dobytí Puly zdevastovali a proměnili ve zdroj stavebního materiálu pro stavby svých paláců a veřejných budov v Benátkách.

Ulička staré Puly

Herkulova brána z 1. století před Kristem je nejstarší a nejzachovalejší římskou památkou ve městě

Triumfální oblouk rodiny Sergiů z 1. století před Kristem

Dvojitá brána z 2. - 3. století má dva obloukové průjezdy

Katedrála zasvěcená Panně Marii byla postavena v 6. století, poté, co se Pula stala biskupstvím. V 10. století byla rozšířena, ale současnou podobu získala až ve století sedmnáctém. Nicméně část budovy pochází i z předchozích dvou staveb.

Na stavbu zvonice byly v letech 1671 - 1707 použity kameny z pulského amfiteátru.

Radnice a Augustův chrám

Augustův chrám z 1. století na někdejším fóru, dnešním náměstí nazvaném rovněž Forum

Z nádherné byzantské baziliky Sancta Maria Formosa neboli Panny Marie Nádherné ze 6.stol., o níž odborníci tvrdí, že se rovnala svou krásou a nádherou své výzdoby Eufraziově bazilice v Poreči, se do dnešní doby zachovala pouze pohřební kaple, či přesněji parekklésion.

Kostel svatého Františka byl postaven spolu s přilehlým klášterem ve 13. století

Kostel svatého Mikuláše se datuje do 6. století, v 10. století byl přestavěn

Hrad hvězdicovitého půdorysu, se čtyřmi baštami, vybudovali Benátčané ve 14. století na rozvalinách římského Kapitolu uprostřed města.

Přístav v Pule

Pokračování