Plomin

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Přibližně 10 km severně od Labinu se na východním pobřeží Istrijského poloostrova nachází starobylé městečko Plomin. Je umístěno ve svahu vysoko nad stejnojmennou zátokou. Plomin byl založen Římany a jeho latinské jméno znělo Flanona. Dnes je Plomin tak trochu městem duchů, protože většina jeho italského obyvatelstva se vystěhovala po 2. světové válce do Itálie.

Aby se to nepletlo mají jsou oba plominské kostely zasvěceny svatému Jiří. Uvnitř městečka najdeme novější župní kostel zvaný pouze Sveti Juraj. Byl postaven v 15. století.

Starší z kostelů označovaný jako Sveti Juraj Stari leží v krásné poloze na hraně plošiny, na níž leží celé městečko Plomin. Je odtud krásný rozhled na Plominský záliv, jemuž v současnosti dominuje tepelná eleketrárna.

Pokračování