Motovun

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Městečko patří mezi nejmalebnější místa na Istrii. Leží na kopci nad údolím řeky Mirny, 26 km severovýchodně od Poreče. Dnešní Motovun má tři části - horní město na kopci, dolní pod hradbami na svahu a novější předměstí pod kopcem. Po druhé světové válce bylo město téměř vylidněno, italské obyvatelstvo se vystěhovalo a Motovun chátral. Podařilo se jej zachránit díky aktivitě chorvatských výtvarných umělců.

Na horním náměstí je situován opevněný Mětský palác - kaštel (Gradska palača) ze 14. - 19. stol., dále pozdně renesanční kostel sv. Štěpána, několik románských a gotických domů, a románsko-gotická zvonice.

Hezký výhled je z městských hradeb, které jsou volně přístupné

Pokračování