Limska Draga

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Limský záliv vznikl jako krasové údolí zatopené mořem. Je dlouhý 9 km a široký až 600 m.

Vysoko ve skalách zálivu jsou četné jeskyně. V některých byly nalezeny pozůstatky lidské činnosti z doby neolitu. V jedné z jeskyň žil podle pověsti v 11. stol. sv. Romuald, zakladatel zdejšího benediktinského kláštera sv. Michala (Sveti Mihovil), zbytky jehož zdí lze vidět nahoře ve skalách. Klášter byl postaven na základech raně středověkého kostelíka téhož světce z 6. století.

Pokračování