Buzet

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Buzet je městečko nacházející se v severní části istrijského vnitrozemí poblíž hranic se Slovinskem. Leží v údolí řeky Mirny pod masivem Ćićarija. V antických dobách se městečko nazývalo Piquenum. O jeho bohaté a různorodé historii svědčí byzantská, langobardská a starochorvatská nekropole, které byly objeveny pod dnešní převážně středověkou zástavbou. Dnešní podobu dali městu především Benátčané, jimž Buzet patřil od roku 1420.

Pokračování