Hum

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Městečko Hum se nachází se v centrální části Istrie. Leží přibližně sedm kilometrů od města Roč a 14 km jihovýchodně od města Buzet. Má dnes pouhých 18 obyvatel a je díky tomu zapsáno v Guinnessově knize rekordů jako nejmenší město světa. Hum je obehnán hradbami dlouhými 100 metrů a širokými 35 metrů, domy stojí uvnitř hradeb v pouhých třech řadách.
Mezi městy Hum a Roč se táhne tzv. hlaholská stezka - 11 kamenných obelisků s významnými hlaholskými dokumenty ilustrujícími události a osoby, které se zasloužily o rozšíření písma sestaveného v 9. století svatými Cyrilem a Metodějem.

Románský kostel sv. Jeronýma ze 12. století

Zvonice z roku 1552


Pokračování