Roč

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Roč je malá obec ve vnitrozemí Istrie. Žije zde pouhých 180 obyvatel. Římané osadu nazývali Castrum Rotium nebo Rocium, italský název je Rozzo. Všechny varianty jména jsou odvozeny z keltského jména Roz. Díky své bohaté kulturní historii je Roč považována za město. V místním kostele svatého Antonína je uloženo vzácné hlaholské Abecedarium ze 13. století. Z Roče také pochází první chorvatská tištěná kniha, Missale Romanum Glagolitice z roku 1483. Město má dobře zachované městské hradby se dvěma vchody, římské lapidárium, kostel svatého Antonína z 12. století., a několik dalších historických staveb.

Pokračování