Brusel

Úvodní stránka

Horní město:

Dolní město:

Index

Hlavní město Belgie má oficiálně pouhých 145 tisíc obyvatel. V metropolitní oblasti ovšem žije více než milion obyvatel, a Brusel tak velikostí připomíná Prahu. Z turistického hlediska je město velmi příjemné - nepříliš rozlehlé, většina základních zajímavostí se dá obejít pěšky. Příjemné je rovněž, že se zde turisté snadno domluví anglicky.
V Bruselu nenajdeme mnoho památek světového významu. Vyjímkou je hlavní náměstí Grand Place, které je právem považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí světa.

Brusel - Grand Place

V turistickém průvodci si člověk přečte, že staré město má dvě části - horní a dolní město, přesto je na místě překvapen, jak doslovně tato označení platí. Staré město je prakticky po celé délce rozděleno nevysokým, ale velmi zřetelným svahem. Horní město bylo vždy především sídlem šlechty, nachází se zde královský palác, a nově také budovy evropského parlamentu a evropské komise. Dolní město bylo oproti tomu vždy chudší částí města, žili zde především obchodníci a řemeslníci. Podobně bylo město rozděleno i jazykově - v Dolním městě převládali Vlámové, zatímco šlechta v Horním městě mluvila francouzsky.

Brusel - Dolní město

Brusel - Horní město

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2011
Poslední aktualizace 27. listopadu 2011