Románské památky

Úvodní stránka
České památky


Použitá literatura

Index

Románské stavby v Česku jsou prvními dochovanými kamennými stavbami na našem území. Nejstarší z nich byly postaveny na Velké Moravě, z nich se ale dochovaly pouzy základy. Nejstarší dochovanou kamennou stavbou v Čechách je kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, který nechal postavit kníže Bořivoj v 80. letech 9. století. I z něj zůstaly do dnešní doby pouze základy. První skutečně dochovanou kamennou stavbou u nás je rotunda svatého Petra a Pavla na Budči, která byla postavena z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po roce 895. V období románského slohu vznikaly v Česku především kostely a budovy klášterů, ke konci období také první hrady a domy. Románský sloh se používal na našem území od sklonku 9. století do poloviny 13. století, kdy začal zvolna převažovat sloh gotický.

Románské památky

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2009
Poslední aktualizace 8. května 2017