Lovy na krmítku

Tato stránka je jakýmsi obrazovým shrnutím toho, jaké druhy ptáků lze u nás vidět na jednom kontrétním stromě uprostřed malého města v průběhu několika let. Z připojené tabulky pozorování je zřejmé, že v některých letech jsem zaznamenala i dvakrát více druhů než roky jiné. Je třeba zmínit, že hlavním faktorem, který to ovlivňuje, je moje přítomnost doma a tedy možnost pozorování. Roky, kdy jsem dojížděla za prací, byly pochopitelně o dost slabší. Hned na druhém místě je pak průběh konkrétní zimy. Například zima 2013 - 2014 byla z hlediska pozorování slabá, přestože jsem na ně měla dostatek času. Ale nebyl sníh a téměř ani nemrzlo, a ptáci proto neměli takový důvod vyhledávat krmítka.
Nejčastějšími návštěvníky krmítka jsou bezesporu sýkory koňadry. Téměř vždy jsou doprovázeny modřinkami, ale těch bývá výrazně méně - přibližně v poměru 1:10. Z hlediska počtu jedinců budou proto nad modřinkami převažovat zvonci - nepřilétají sice tak často, ale zato obvykle ve větším počtu, někdy i přes 10 ptáčků najednou. Každoročně vídám na stromě párek kosů, hrdliček, nějakou červenku a pěnkavu. Zajímaví jsou vrabci - nedaleký šípkový keř jimi bývá plně obsazen, ale krmítku se některé zimy vyhnou úplně, jindy si občas přiletí, ale nikdy ne tak často jako sýkory. A někdy přiletí vrabci domácí, jindy vrabci polní, ale žádnou zimu se ještě neobjevily oba druhy.
Čížky a dlaska jsme tu jednu zimu měli za pravidelné hosty, ale další rok už se nevrátili. Naproti tomu k jednomu brhlíkovi, který se celkem pravidelně ukazoval minulou zimu, přibyl letos druhý.
Další druhy, jako sýkoru parukářku, sýkoru babku, pěnkavu jikavce či stehlíka jsem viděla na našem stromě pouze jednou (proto také nemám obvykle dobré fotografie, protože ne vždy jsou k fotografování dobré podmínky).

Sýkora koňadra Sýkora modřinka Sýkora parukářka Sýkora babka Pěnkava obecná
Pěnkava jikavec Červenka obecná Kos černý Zvonek zelený Stehlík obecný
Hrdlička zahradní Vrabec domácí Vrabec polní Sojka obecná Dlask tlustozobý
Brhlík lesní Čížek lesní Králíček obecný Drozd zpěvný Mlynařík dlouhoocasý
Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2010
Poslední aktualizace 3. března 2019

www.schnablova.net