Španělsko

Index

Podobně jako jiné naše cestovatelské stránky, nečiní si ani tato nárok na úplnost. Byli jsme ve Španělsku třikrát, a pokaždé jsme viděli jinou jeho část. O Španělsku jako celku víme stále velmi málo. Nejzajímavější z našich cest vedla na jih, a už sám průjezd přes východní pobřeží země byl v mnoha směrech velmi zajímavý a překvapivý. První, co nás zaujalo, bylo že Španělsko se podobá jednomu velkému staveništi. Všude okolo dálnice jsme viděli jeřáby a bagry; stavěly se domy, čtvrtě i celá města. Stavěly se dálnice s náročnými tunely a mosty. Narazili jsme vícekrát i na stavbu vysokorychlostní železnice.

Španělsko

Čím dále jsme jeli na jih, stávala se krajina sušší a exotičtější. Co na nás však působilo ještě daleko silněji, byly kolony aut, které jsme potkávali na silnici. Míjeli jsme stovky aut s ohromnými neforemnými balíky na střechách. Belgičané, Nizozemci, Francouzi ... a vezli si zřejmě na dovolenou celou domácnost, navíc velice nedbale upevněnou na střeše. Čím více na jih, tím víc mizelo normálních aut, a přibývalo těchto podivných cestovatelů, kteří se navíc většinou drželi v kolonách po několika autech. Až na jakémsi odpočivadle jsme vše pochopili - všichni tito záhadní cestující byli snědí, ženy pečlivě zahalené. Byl totiž první prázdninový víkend, a tak se arabští obyvatelé z celé západní Evropy stěhovali na prázdniny domů do Afriky.

Španělsko

Španělsko

Geologické uspořádání Španělska je poměrně jednoduché. Na úzký pás pobřeží bezprostředně navazuje pásmo poměrně vysokých hor, které se směrem do vnitrozemí svažují do rozsáhlé centrální plošiny, která zaujímá většinu plochy Španělska. Hlavní město Madrid, ležící zhruba uprostřed této náhorní planiny, leží v nadmořské výšce 655 metrů. Španělsko je třetí největší zemí Evropy, ale má "jen" 45 milionů obyvatel. Proto nás poměrně dost překvapilo, že všechna města, která jsme navštívili, byla obrovská. Madrid má přes 3 miliony obyvatel, Barcelona 1,5 milionu, Sevilla 700 000, Malaga 600 000, Granada 300 000, Cordoba ještě víc, atd. Je to velký rozdíl zvláště ve srovnání se sousední Francií, kde kromě Paříže, Marseille, Lyonu a Toulouse tak velká města nenajdeme. Důvodem je rozdílné klima - vnitrozemí jižní části španělského poloostrova je velice suché, a nenajdeme zde proto typické zemědelské vesničky, nebo alespoň mnohem méně než v sousední Francii. Pobřeží je naopak osídlené velice hustě. Vidíme-li na mapě malou tečku, která jinde znamená sotva větší vesnici, na pobřeží Španělska to bude město o několika tisících obyvatel.
Co se týče dopravy, zjistili jsme, že je nám i nově zakoupený atlas leckde skoro k ničemu. Jak už jsem zmínila v úvodu, ve Španělsku se bouřlivě staví, a tak tam, kde podle mapy měla vést jen úzká silnička, je dneska komfortní dálnice. Jižní pobřeží zůstávalo dlouho bez slušného dopravního spojení, zejména asi proto, že výstavba dálnic ve zdejších podmínkách představuje náročný inženýrský problém. Strmé hory táhnoucí se na mnoha místech až k moři, jsou zbrázděny řadou údolí, která je třeba přemostit, a řadou hřebenů, které je třeba prokopat. Ještě větší problém představují silnice vedoucí do vnitrozemí. Je třeba je zabudovat do úzkých soutěsek.
Oproti Francii není Španělsko v některých ohledech turisticky zdaleka tak příjemnou zemí. Jedním z problémů je nedostatek kempů. Na pobřeží je kempů hodně, ale i přesto jich je méně, než kolik je o ně v letní sezóně zájemců. Přestože některé ani za moc nestály, a byly drahé, byl často problém vůbec najít v kempu místo. Ještě větší problém představuje kempování ve vnitrozemí - zřejmě se nepředpokládá, že by chtěl někdo se stanem zkoumat centrální Španělsko, a tak zde nejsou (alespoň na některých místech) kempy žádné. Naproti tomu ubytování v "prázdninové vesnici", které jsme si předem rezervovali přes internet, bylo krásné, a za poloviční cenu než ve Francii. Byli jsme mile překvapeni i dokonalým servisem, který jsme ve Španělsku neočekávali.
Trochu jsme se obávali, jak budeme na jihu Španělska snášet letní vedra. Kupodivu, přestože teplota někdy vyšplhala ke 40 stupňům, cítil se člověk relativně příjemně. Vzduch byl suchý, a noční teploty příjemné.


Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2009
Poslední aktualizace 7. března 2017