Kostel svatého Jiří

Úvodní stránka

Popisy objektů:

- Praha - hrad, náměstí U svatého Jiří

Trojlodní bazilika se dvěma věžemi z bílé opuky, nejzachovalejší sakrální architektura románského slohu v celé Praze. Její dnešní podoba pochází z doby po požáru hradu v roce 1142. Ve stavbě je patrné jádro trojlodní předrománské (ottonské) baziliky z doby kolem roku 1000. Ve 13. století byl kostel rozšířen o gotickou kapli svaté Ludmily, ve 14. století vzniklo nové průčelí, kolem roku 1670 zbarokované. V letech 1717 - 1722 byla přistavěna nárožní kaple svatého Jana Nepomuckého. V hlavní chrámové lodi jsou zachovány původní arkády z 10. a 11. století.

- katolický

Kostel svatého Jiří

Kostel svatého Jiří

Kostel svatého Jiří

Kostel svatého Jiří