Turín - savojské hrady

Památka zahrnuje deset chráněných objektů:

  • Castle of Moncalieri
  • Castle of Racconigi
  • Castle of Rivoli
  • Castello del Valentino
  • Royal Palace of Turin
  • Palazzo Carignano
  • Palazzo Madama
  • Palace of Venaria
  • Palazzina di caccia of Stupinigi
  • Villa della Regina

Royal Palace of Turin

Royal Palace of Turin

Royal Palace of Turin

Royal Palace of Turin

Palazzo Madama

Palazzo Madama

Palazzo Madama

Palazzo Madama

Palazzo Madama

Castello del Valentino

Castello del Valentino

Castello del Valentino

Castello del Valentino

Castello del Valentino

Castello del Valentino

Palazzo Carignano

Palazzo Carignano