Ravenna - raně křesťanské památky

Ravenna je dnes asi 140 000 městem ležícím v blízkosti východního pobřeží. Je hlavním městem provincie Emilia-Romagna. Známá je především díky skvěle dochovaným raně křesťanským stavbám, zdobeným unikátními mozaikami. Ravenna hrála významnou roli v 5. století, v době kolem rozpadu Západořímské říše. V letech 402 - 476 byla sídlem západořímských císařů, a hlavním městem Západořímské říše. I po dobytí Itálie Germány zůstala ještě nějaký čas hlavním sídlem barbarských králů Odoakera a Theodoricha Velikého.

Bazilika San Vitale - dokončená roku 548

Ravenna

Ravenna

Ravenna

Mauzoleum Gally Placidie - postavené kolem roku 430

Ravenna

Ravenna

Bazilika Sant Apollinare Nuovo, postavená Theodorichem Velikým kolem roku 520, je trojlodní stavba s dřevěným stropem a štíhlými mramorovými sloupy. Po obou stranách hlavní lodi jsou pásy mozaik s výjevy z evangelí, postavami světců a panovníka.

Ravenna

Ravenna

Ravenna

Baptistérium Neoniano - bylo dokončeno kolem roku 500

Ravenna

Ravenna