Florencie - historické centrum

Florencie na řece Arno je metropolí provincie Toskánsko. Město založili roku 59 př. n. l. římští vojáci, veteráni Julia Caesara pod jménem Colonia Florentia - Kvetoucí. Díky výhodné poloze se kolonie rychle rozvíjela. V blízkosti ležela jak silnice Via Cassia vedoucí z Říma do severní Itálie, tak stará sídla Etrusků. Díky řece Arno mělo město spojení i se Středozemním mořem. Ve středověku byla Florencie centrem významné městské republiky, která se za vlády rodu Medicejských přeměnila na toskánské vévodství. V dobách republiky, a především za Medicejských došlo k velkému kulturnímu rozkvětu města. V 15. století se Florencie stala kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie.

Katedrála Santa Maria del Fiore

Se stavbou katedrály Santa Maria del Fiore se započalo koncem 13. století na místě staršího kostela Santa Reparata. Stavby se účastnilo několik architektů, plány byly několikrát měněny. Vrcholem stavby je unikátní kopule. Na její realizaci byl vypsán počátkem 15. století konkurs, který vyhrál Filippo Bruneleschi. Dvouplášťová osmiboká kupole, kterou postavil v letech 1420 - 1434, byla a je dosud považována za zázrak stavební techniky. Byla postavena zvenčí dovnitř, z cihel kladených ve vzoru rybí kosti bez použití lešení. Její rozpětí činí 41,97 m. To znamená, že je třetí největší stavbou svého druhu na světě (rozpětí kupole svatopetrské baziliky v Římě je o 60 cm širší, základna kupole Pantheonu činí 43,22 m). Kopule dómu je přístupná, a návštěvník se tak pohybuje mezi oběma plášti stavby.

Florencie

Florencie

Florencie

Florencie

Florencie

Florencie

Florencie

Baptisterium San Giovanni

Baptisterium Jana Křtitele je další významnou stavbou na náměstí Piazza del Duomo. Přesné datum vzniku kaple není známo. Soudí se, že její základy byly položeny ještě v pozdně římském období, ve 4. - 5. století. Její dnešní podoba - osmiboká centrální stavba v románském toskánském stylu - pochází z 11. - 12. století. Roku 1128 byla křtitelnice zakryta stanovou střechou a současně obložena bílým a zeleným mramorem. Mozaiky v kopuli baptisteria pocházejí ze 13.století. Do baptisteria vedou troje bronzové dveře, které jsou považovány za vrchol toskánského umění.

Florencie

Florencie

Bazilika Santa Croce

Kostel Santa Croce byl postaven ve 14. století. Je součástí komplexu budov patřící františkánskému řádu. V kostele byla pohřbena řada slavných osobností. Nejslavnější mezi nimi jsou Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroty či Niccolo Machiavelli.

Florencie

Florencie

Florencie

Florencie

Palazzo Vecchio neboli radnice na náměstí Piazza della Signoria

Florencie

Florencie

Bazilika San Lorenzo je jeden z největších florentských kostelů, stojící v centru města, a místo posledního odpočinku všech vůdčích členů rodu Medici.

Florencie

Kostel Orsanmichele

Florencie

Ponte Vecchio

"Starý most" ve Florencii přes řeku Arno je již třetí stavbou na témže místě. Dnešní most pochází z poloviny 14. století. Osobitý vzhled mu dodávají krámky zlatníků lemující most po obou stranách. Byly postaveny v 16. století, v té době ovšem sloužili řezníkům.

Florencie

Řeka Arno a světoznámá galerie Uffizi

Florencie

Pohled na město z Piazzale Michelangelo

Florencie

Kostel San Miniato al Monte

Florencie

Florencie