Benátky

Počátky unikátního města na laguně sahají do období stěhování národů. Obyvatelé blízkého pobřeží tehdy hledali útočiště před nájezdníky na ostrůvcích v mělké laguně. Osada prostých chýší na dřevěných pilotech byla údajně založena roku 421. Postupně se vyvinula v jedno z nejmocnějším měst středověké Evropy. Benátčané dokázali obratně využít polohy města na hranici vlivu zápaní a východní části římské říše, a vytvořit si samostatnou nezávislou republiku v čele s dóžetem.
Benátky jsou rozděleny do šesti správních čtvrtí: Cannaregio, Castello, Dorsduro, San Polo a Santa Croce.

Benátky