Aquileia - archeologické naleziště a patriarchální bazilika

Aquileia je dnes malé nevýznamné městečko ležící mezi Benátkami a Terstem. V pozdním starověku byla ovšem Aquileia jedním z největších a nejbohatších měst v Římské říši. První osadu zde založili již Keltové, v roce 181 př. n. l. tady Římané založili město, a oblast byla kolonizována římskými veterány. Význam města stále rostl díky jeho výhodné dopravní poloze. Aquileia leží na nevelké řece Natissa, na níž vybudovali Římané říční přístav. Město mělo ale i nedaleko ležící námořní přístav, který je dnes zanesen pískem, a současná Aquileia leží poměrně daleko od moře.
Co je na Aquileii pozoruhodné dnes, jsou především částečně dochované raně křesťanské stavby. Již ve 4. století zde biskup Theodorianus vystavěl velký církevní komplex bazilik s biskupským sídlem. V roce 452 bylo město zcela zničeno Huny pod vedením Attily, přičemž byly srovnány se zemí všechny budovy, včetně Theodorianovy baziliky. Po pádu Římské říše význam města upadl, přesto zde byla v 11. století vystavěna nová bazilika, která stojí v Aquileii dodnes.
Zajímavostí také je, že část obyvatel města se po útoku Hunů usadila v nedalekých lagunách, a později jimi bylo založeno město Benátky.

Bazilika

Aquileia

Aquileia

Aquileia

Aquileia

Velmi cenná je podlaha baziliky - je tvořena mozaikami s biblickými a přírodními motivy, a dochovala se z první baziliky ze 4. století.

Aquileia

Aquileia

Aquileia

Krypta baziliky

Aquileia

Aquileia

Baptistérium

Aquileia

Aquileia

Zbytky římského přístavu

Aquileia

Aquileia