Vrdnik

Úvodní stránka

Fruška Gora:

Stejně jako u většiny klášterů v okolí je datum založení kláštera nejasné. První informace o něm pocházejí z tureckých dokumentů z roku 1566, který určuje, jaké výkupné má klášter zaplatit. Mniši z kláštera nebyli schopni shromáždit požadovanou částku, takže se v obavě z osmanské pomsty rozprchli na všechny strany. Naštěstí se objevil místní kupec, který Turkům požadovanou částku zaplatil.
Klášter se někdy nazývá také Malá Ravanica, protože zde nalezli útočiště mniši z významného kláštera Ravanica, když prchali roku 1690 před tureckou invazí. Přinesli s sebou všechny cennosti, které byli schopni zachránit, ale především pak ostatky knížete Lazara. Dnes je ve Vrdniku uchovávána pouze část kostí a roucha knížete Lazara, zbytek byl navrácen do obnovené Ravanice.

Vrdnik

Vrdnik

Vrdnik

Vrdnik

Vrdnik

Vrdnik

Pokračování