Krušedol

Úvodní stránka

Fruška Gora:

Krušedol ležící na jižní straně pohoří Fruška Gora byl založen mezi léty 1509 - 1514 rodem posledního srbského despoty v Sremu - Djordje Brankoviče. Klášterní kostel je zasvěcen Zvěstování Panny Marie. Po odchodu Turků ze Sremu v roce 1716 byly klášterní rezidence poškozeny, kostel vyhořel. Obnova kláštera byla zahájena v roce 1721 a dokončena po polovině 18. století. Vrcholně barokní zvonice byla dokončena roku 1726, v letech 1742 - 1750 byl přestavěn kostel a výstavba klášterních útulků byla dokončena v roce 1753.
V kostele jsou dvě vrstvy nástěnných maleb. Starší vrstva fresek byla namalována mezi roky 1543 a 1546, druhou vrstvu představují úzké nástěnné obrazy, které byly pořízeny v letech 1750 až 1756. Západní průčelí kostela zdobí freska Posledního soudu z konce 17. století. Ikonostas se skládá z ikon ze čtyř období. Nejstarší jsou ikony apoštolů a Krista, Panny Marie a svatého Jana Křtitele, práce z poloviny 16. století.

Krušedol

Krušedol

Krušedol

Krušedol

Krušedol

Krušedol

Pokračování