Řím

Podle pověsti založili Řím bratři Romulus a Rémus 21. dubna 753 př. n. l. na sedmi pahorcích nad řekou Tiberou. Těmito pahorky byly Kapitol, Aventin, Palatin, Caelius, Kvirinál, Viminál a Eskvilin. I archeologické nálezy dokazují, že Řím patří mezi nejstarší města v Evropě. Dnes zde žijí necelé 3 milióny obyvatel.

Řím

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2011
Poslední aktualizace 1. června 2022