Tíryns

Starověké město Tíryns bylo jedním z významných center mykénské kultury. Leželo nedaleko dnešního Nafplia, v slaniskách u Argolského zálivu. Z roviny zde vystupuje jen nízká vyvýšenina, a tak bylo město nutné mohutně opevnit. V ruinách Tíryns se nedochovaly žádné vznešené stavby jako v Mykénách, ale mohutnost zdejších hradeb pocházejících z 13. století před Kristem je ohromující. Kyklopské hradby mají v obvodu 700 metrů a jsou osm metrů silné. Ruiny jsou volně přístupné a narozdíl od Mykén sem turisté chodí jen velmi málo. O to lépe si může člověk místo prohlédnout.

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Podobnějako v Mykénách je i nedaleko Tíryns skalní hrobka. Není tak honosná jako mykénská Átreova pokladnice, ale i přesto je velmi působivá. Vchod do ní vede dnes z nenápadné cesty mezi ovocnými sady, kam nás navedly cedule od samotného Tíryns.

Tíryns

Tíryns

Tíryns

Ještě o něco dále leží zbytky přehrady, která zřejmě sloužila obyvatelům Tíryns jako zdroj pitné vody. Zde se ale nedochovalo téměř nic.

Tíryns

Pokračování