Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukás zasvěcený poustevníkovi a léčiteli svatému Lukáši je po architektonické stránce nevýznamnější středověkou stavbou Řecka. Kolem roku 1011 nechal císař Basileos II. přestavět do nynější podoby starší chrám z roku 944 po Kristu. Hlavní kostel má osmiboký půdorys, který se stal příznačným pro pozdější byzantské kostely. Vyznačuje se také nádhernou mozaikovou výzdobu. Na hlavní kostel přímo navazuje druhý, o něco menší kostel zvaný "Theotókos" neboli Bohorodička.
Přestože jde o stavbu obrovského významu (klášter je spolu s dalšími dvěma také zařazen do seznamu památek UNESCO), nepotkali jsme zde prakticky nikoho. Dva nebo tři jiné turisty a jednoho mnicha. Téměř celý klášter je volně přístupný, takže si ho člověk může skutečně vychutnat.

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Mozaika omývání nohou v nartexu (neboli chrámové předsíni) se datuje do 11. století, ale svým stylem vychází ze stylu 6. století.

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Pod kostelem se nechází krypta z 10. století, v níž jsou mimo jiné uloženy ostatky svatého Lukáše. Krypta byla ale v době naší návštěvy zamčená. Komu patří ostatky ve skleněné rakvi v hlavním klášterním kostele bohužel nevíme.

Klášter Osios Loukas

Ani 1000 let starý klášter se neobejde bez servrovny.

Klášter Osios Loukas

Vchod do krypty

Klášter Osios Loukas

Pohled na kláštěrní komplex zezadu - vlevo hlavní kostel svatého Lukáše, vpravo kostel zasvěcený Bohorodičce.

Klášter Osios Loukas

Blahoslavený Lukáš se narodil roku 906 v Aegině. V jedenácti letech odešel z domova, aby žil poustevnickým životem. Ve středním Řecku si vysloužil pověst výborného léčitele. Kolem roku 940 přišel na západní svah hory Elikónas a ohromil jej nádherný pohled do údolí s poli, mandlovníky a olivovými háji. Usadil se zde s několika stoupenci a v době jeho smrti roku 953 tu již stály základy kláštera.

Klášter Osios Loukas

Tyto nenápadné budovy v zadní části za klášterem mívaly pro mnichy velký význam. Bylo to jediné místo v klášteře, kde býval oheň, a kde se mohli mniši v zimních měsících ohřát.

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Klášter Osios Loukas

Během turecké nadvlády byl klášter dějištěm mnoha bojů, na jejichž památku zůstala na prostranství před klášterem dvě děla.

Klášter Osios Loukas

Pokračování