Metéora

Prakticky uprostřed řecké pevniny se nachází malebné a slavné skalní město Metéora. Raritou nejsou ani tak skály, i když řada z nich je opravdu krásná, ale kláštery vybudované na jejich vrcholcích. Prvním poutníkem, který se v této oblasti usadil, byl v 10. století Barnabáš. Ale ten žil ještě jednoduše v jeskyni. Až roku 1382 založil Athanasios, mnich z hory Athos, na jedné ze skal klášter Megálo Metéoro. Postupně přibylo více než 20 dalších klášterů. Řada z nich poté do konce 18. století zpustla a rozpadla se, dnes je jich funkčních a přístupných šest. Schodiště vedoucí ke klášterům byla vytesána až ve 20. století - do té doby se mniši a jeptišky dostávali na vršek pomocí výtahů a lan.
Kláštery v Metéoře jsou jednou z nejnavštěvovanějších památek Řecka. Jsou zde davy lidí na každém kroku. Kromě běžných turistů z celého světa také zájezdy poutníků z východní Evropy - zejména Ruska a Polska. Všech šest klášterů je přístupných, ale každý má nějaký zavírací den a to každý jiný. Také nemají stejnou otvírací dobu. Proto je dobré sehnat si před vstupem do oblasti leták s těmito informacemi.
Byla by také škoda věnovat se jen klášterům a vynechat zcela skalní město. Je opravdu krásné, i když jsme v něm trochu bloudili. Cestičky byly poměrně neschůdné a značení žádné.

Meteora

Meteora

Meteora

Na této fotografii jsou vidět čtyři ze šesti Metéorských klášterů. V pozadí nejvýše položený klášter Megálo Metéoro. Vpravo od něj Varlaám. Vlevo v údolí o hodně níže klášter Agio Nikoláou, a nejblíže ženský klášter Roussanou.

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Meteora

Cestou do Metéory jsme nemohli vynechat příležitost se vykoupat - řeka Venetikos v létě ovšem moc neosvěží, je velmi teplá.

Meteora

Pokračování