Sveti Naum

Úvodní stránka

Okolí Ohridského jezera:

Asi 30 kilometrů od Ohridu se na břehu jezera nachází další zajímavý klášterní komplex zasvěcený svatému Naumovi, dalšímu z žáků svatého Cyrila a Metoděje. Původní chrám založil v těchto místech sám svatý Naum kolem roku 900, který zde byl po své smrti v roce 910 také pochován. Původní kostel byl prakticky identický s kostelem svatého Klimenta a svatého Pantelejmona v Ohridu, ale někdy mezi 10. a 13. stoletím byl zničen. Stávající chrám pochází z 16. století, jeho fresková výzdoba z 19. století.

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Kousek od vstupu do kláštera ústí do jezera poměrně mohutná řeka, která ovšem vyvěrá ze země pouhých pár set metrů odsud. Nenajdeme zde žádnou jeskyni, z níž by voda vytékala. Voda probublává na několika místech skrze písčité dno říčky. Zdrojem této vody je asi o 400 metrů výše položené Prespanské jezero. Protože jde o zajímavý úkaz, je zde vždy připraveno několik převozníků na pramičkách, kteří jsou ochotni za 10 euro turisty k pramenům dovézt. Projížďka to je hezká, přestože jsme při ní skoro žádné probublávání nezaznamenali. To až když jsme si sedli do místní restaurace na ostrůvku v řece, vypozorovali jsme, že se občas objeví ve dně říčky průduch, který chvíli vypouští bublinky, za chvíli se uzavře, aby se po chvíli otevřel zas o kus vedle.

Sveti Naum

Sveti Naum

Sveti Naum

Pokračování