Ohridské jezero

Úvodní stránka

Okolí Ohridského jezera:

Ohridské jezero je bezesporu velmi zajímavým přírodním úkazem. Je pravděpodobně nejstarším v Evropě a s 288 metry také nejhlubším jezerem na celém balkánském polostrově. Žije zde asi 200 druhů endemických živočichů, které nenajdeme nikde jinde na světě. Mezi tyto druhy patří i známí ohridští pstruzi. Jezero leží v tektonické kotlině a jeho břeh patří z větší části Makedonii, z menší Albánii. Jezero nemá žádný viditelný přítok, voda se do něj dostává prosakováním krasovou horninou z výše položeného Prespanského jezera.
Další specialitou Ohridu a vesnic v jeho okolí je výroba tzv. ohridských perel. Nejde o skutečné perly, vyrábějí se speciální metodou ze šupin ohridských pstruhů. Z perel se pak vyrábějí šperky, které se vyvážejí do celého světa. Náhrdelník z nich má ve své sbírce i britská královna Alžběta II.

Ohridské jezero

Ohridské jezero

Pokračování