Ohrid - staré město

Úvodní stránka

Okolí Ohridského jezera:

Východní částí starého města prochází obchodní bulvár, ulice svatého Klimenta Ohridského. V její blízkosti stojí mešita Aliho Paši z roku 1573.

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Na malém náměstí v severní části města stojí 800 let starý platan, v jehož dutině bývalo prý holičství či kavárna.

Ohrid - staré město

Zbytek hradeb

Ohrid - staré město

V blízkosti jižní brány se nacházejí dva malé kostely ze 14. století - Sveta Bogorodica Bolnička a Sveti Nikola Bolnički. Oba sloužily jako karanténní kostely, tzn. že zde museli lidé před vstupem do města strávit několik dní, kdy se u nich nesměla projevit žádná nákaza.

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Kostel svaté Sofie patří mezi nejvýznamnější stavby v Makedonii. Byl založen za První bulharské říše, patrně v 2. polovině 9. století, většina stavby pochází ze století jedenáctého. V interiéru kostela se dochovaly fresky z 11., 12. a 13. století, které představují jeden z vrcholů byzantského malířství té doby. Fresky se uchovaly patrně také díky tomu, že v době otomanské nadvlády, kdy byl kostel přeměněn na mešitu, byly překryty vrstvou bílé barvy.

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

V místech, kde se přímo z jezera zvedá skála, vede promenáda po lávkách nad jezerem.

Ohrid - staré město

Římský amfiteátr byl v Ohridu vybudován na přelomu letopočtu. Dlouho chátral a byl zanesen, až se dočkal obnovy v roce 1984.

Ohrid - staré město

Horní brána

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Další dvě z ohridských mešit

Ohrid - staré město

Ohrid - staré město

Pokračování