Samuelova pevnost

Úvodní stránka

Okolí Ohridského jezera:

Samuelova pevnost dominuje kopci nad starým městem. Její hradby jsou dlouhé 3 km, vysoké 16 m a široké 1,8 m. Dodnes se zachovalo původních 18 věží a 4 brány. Kromě hradeb v pevnosti celkem nic není, ale hradby jsou naštěstí návštěvníkům přístupné. Nabízí se odtud krásný výhled na město i jezero.
Počátky budování pevnosti se datují do 4. století př. Kr., kdy oblast ovládli Makedonci. Ohridskou pevnost přestavěl do dnešní podoby bulharský car Samuel v 10. a 11. století, který z města učinil hlavní město první bulharské říše.

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Samuelova pevnost

Pokračování