Katedrála svatého Klimenta a svatého Pantelejmona

Úvodní stránka

Okolí Ohridského jezera:

Katedrální kostel svatého Klimenta a svatého Pantelejmona leží na kopci Plaošnik vypímajícím se nad centrem Ohridu. Město Ohrid i jeho okolí je úzce spjato s prvními žáky svatého Cyrila a Metoděje, svatým Klimentem a svatým Naumem. Stavitelem současného kostela byl sám svatý Kliment, který působil ve městě na přelomu 9. a 10. století. Kostel je postaven na základech starší stavby, která svými rozměry svatému Klimentovi nedostačovala. Kromě kostela zde Kliment založil především klášter, ve kterém učil své žáky cyrilici, písmo odvozené od starší hlaholice, ve kterém se zapisovaly náboženské texty ve staroslověnštině, a ze které se vyvinula azbuka. Kliment osobně postavil také kryptu uvnitř kláštera, ve které byl po své smrti v roce 916 pohřben, a kde jeho hrob existuje dodnes.
V 15. století přeměnili osmanští Turci klášter na mešitu, ale na počátku 16. století dovolili zničené kostely a kláštery znovu obnovit. Byl mezi nimi i klášter svatého Klimenta. Podobný osud se opakoval ještě jednou.
Kostel byl nedávno kompletně zrekonstruován. V jeho okolí probíhá archologický průzkum základů mnoha dalších staveb, jako např. baptistéria nebo raně křesťanské baziliky ze 4. století s mozaikovou podlahou.
Při cestách na Balkán nás vždy znovu překvapí, jak významnými postavami jsou pro zdejší dějiny svatí Cyril s Metodějem a jejich žáci. Jsou uctíváni od Chorvatska po Bulharsko, a zmínky o nich jsou mnohem častější a významnější než v našich dějinách, kde představovali sice významnou ale jen krátkou epizodu bez trvalejšího dopadu. Právě v těchto slovanských zemích vždy pociťuji, jak silně nás kulturně ovlivnilo to, že naše země nakonec spadla do vlivu západní církve.

Katedrála svatého Klimenta

Katedrála svatého Klimenta

Katedrála svatého Klimenta

Katedrála svatého Klimenta

Pokračování