Korčula

Úvodní stránka

Istrie:

Istrijské ostrovy:

Dalmácie:

Korčula je jedním z největších ostrovů v Jaderském moři. Je dlouhá 47 kilometrů, ale poměrně úzká. Vnitrozemí ostrova je hornaté, nejvyšší bod měří 560 metrů. Ostrov byl osídlen již v pravěku, dnes zde žije 17 tisíc obyvatel. Od poloostrova Pelješac dělí ostrov jen úzký průliv. Trajekty mezi městy Orebič a Korčula jezdí každou hodinu.

Město Korčula je nejvýznamnějším městem stejnojmenného ostrova. Staré město leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou úzkou šíjí. Ze všech stran je obklopeno hradbami ze 14. - 16. století. Zajímavé je uspořádání města. Bylo navrženo tak, aby zmírňovalo nárazy větru bóra. Hlavní ulice vedoucí severojižním směrem se třikrát nepatrně lomí tak, aby se vytvořila určitý větrolam pro větry a bouře vanoucí tímto směrem. Stejné uspořádání mají i uličky rovnoběžné s hlavní komunikací. Aby do domů přicházelo ráno a večer co nejvíce světla a naopak v poledne co nejméně slunce, nejsou uličky přímé, ale jsou mírně pootočeny k severu.

Střed města v nejvyšší bodě poostrova zaujímá Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou svatého Marka ze 16. - 17. století.

Nejstarší korčulský kostel svatého Petra ze 14. století

Kostel Všech svatých

Dům, kde se údajně narodil Marco Polo

Jižní strana ostrova

Pohled na ostrov Lastovo

Naproti vesnici Prižba na jižní straně ostrova se táhne podél pobřeží pás několika ostrůvků. Pokud si člověk půjčí kánoi, může zde strávit plaváním a potápěním celý den, a připadat si jak Robinson.

Vesnice Blato ve vnitrozemí ostrova

Kostel ve vsi Pupnat

Pohled na Orebič na poostrově Pelješac, odkud vyplouvají trajekty na Korčulu

Pokračování