Barokní památky

Úvodní stránka
České památky
Použitá literatura

Index

Baroko dominovalo evropské architektuře 17. a 18. století. Vzniklo v Itálii a rozšířilo se po celé Evropě i v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika, emotivnost, bohatost tvarů, zdobnost a velkolepost. V českých zemích se období barokní architektury více či méně kryje s dobou pobělohorskou.

Barokní památky

Vyrobeno grafickým studiem Bohouš & spol., 2014
Poslední aktualizace 18. května 2017